O nas

Koło Naukowe Rewizji Finansowej „AUDYT” powstało wiosną 2002 roku przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i skupia w swoich kręgach studentów głównie specjalności „Rachunkowość i rewizja finansowa”. Opiekunem jest dr Katarzyna Świetla. W jego pracach biorą również udział studenci innych specjalności, mający na celu pogłębienie swojej wiedzy z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Praca w Kole umożliwia nie tylko rozwój naukowy i interpersonalny, ale również rozwinięcie zdolności organizacyjne członków. 

Statutowymi celami Koła są: 

  1. Propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród studentów ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z dziedziny rachunkowości. 
  2. Umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej.
  3. Stwarzanie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.
  4. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.
  5. Nawiązywanie kontaktów naukowych z organizacjami działającymi w zakresie zainteresowań Koła, zarówno na uczelniach krajowych jak i zagranicznych.

Realizując powyższe cele członkowie Koła podejmują różnorodne działania, do których należą: 

  • organizowanie wykładów i spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych  cykliczne spotkania członków Koła,i gospodarczych oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne organizacje, 
  • promowanie Koła, specjalności oraz Uczelni, 
  • prowadzenie własnych lub zleconych prac badawczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rachunkowości i rewizji finansowej, 
  • podejmowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi, organizacjami zawodowymi księgowych i biegłych rewidentów, 
  • współpraca z kołami naukowymi i innymi organizacjami studenckimi. 

  

Nasza organizacja przez okres 15 lat osiągnęła wiele sukcesów zarówno na arenie krajowej jak i zagranicznej. Nasi członkowie regularnie uczestniczą w konferencjach organizowanych przez zaprzyjaźnione koła naukowe na terenie całej Polski, gdzie wielokrotnie zajmowali pierwsze miejsca. Możemy poszczycić się także sukcesami w wielu ogólnopolskich konkursach, takich jak Uczelniada, Karierosfera, Audit OdyssEY. 

Zachęcamy do odwiedzania naszego fanpagu na facebooku: KNRF Audyt