Projekty

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Praktyczny wymiar rachunkowości. Podaki, rewizja, manipulacje.
Karierosfera 2014
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy teorii rachunkowości a wyzwania praktyki”
10-lecie Koła Naukowego Rewizji Finansowej Audyt
Festiwal Nauki na Rynku Głównym w Krakowie
VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Rachunkowość językiem biznesu”
Ogólnopolskie Zrzeszenie Kół Naukowych
„Impairment, czyli utrata wartości w banku
UNICEF na gwiazdkę
„Wartości niematerialne i prawne według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości–wybrane aspekty”–szkolenie z AdAc
Case study z PMI
Szkolenie „Rezerwy–ujęcie księgowe i podatkowe. Badanie rezerw.” z biegłym rewidentem z firmy AdAc
Szkolenie prowadzone przez firmę AdAc
UNICEF na gwiazdkę
V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa