Linki

strona uczelni:
www.nowa.uek.krakow.pl

strona katedry rachunkowości finansowej UEK:
www.janek.uek.krakow.pl/~ekrf/

portale tematyczne:
www.rachunkowosc.com.pl
www.gazetaprawna.pl
www.gazetapodatkowa.pl
www.gofin.pl
www.portalfk.pl
www.poradnikfk.pl
www.infor.pl
www.podatki.pl
www.pit.pl
www.cit.pl
www.vat.pl
www.rzeczpospolita.pl

akty prawne:
http://isap.sejm.gov.pl

instytucje:
www.kibr.org.pl
www.nbp.pl
www.gpw.pl
www.frr.pl
www.skwp.pl
www.mf.gov.pl
www.knf.gov.pl/index.html
www.iasb.org    (Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości)
www.ifac.org    (Międzynarodowe Stowarzyszenie Księgowych)