• warsztaty
  • Warsztaty Brown Brothers Harriman!

    Warsztaty zapoznające z zasadami funkcjonowania Corporate Actions – jednego z działow Banku Powierniczego (Custodian Bank). Uczestnicy dowiedzą się czym jest Corporate Action, kto je inicjuje i w jakim celu, oraz jak Corporate Action działa w firmie Brown Brothers Harriman. Dzięki warsztatom każdy uczestnik będzie mógl wziąć udział w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a dzięki swoim […]

  • warsztaty
  • Impairment, czyli utrata wartości w banku

    Dnia 25.10.2011 członkowie naszego koła mieli okazję uczestniczyć w warsztacie przeprowadzonym przez gości z Warszawy, pracowników PricewaterhouseCoopers. Tematem szkolenia była rachunkowość banków, ze szczególnym uwzględnieniem problemu impairmentu. Prowadzący skupili się głównie na regulacjach dyktowanych w tym zakresie przez MSSF. Profesjonaliści rozpoczęli spotkanie od przeprowadzenia krótkiego teoretycznego wykładu dotyczącego zagadnienia – m.in. pokazali nam jakie pozycje […]