Ogólnopolskie Zrzeszenie Kół Naukowych

W dniu 27.11.2011 r. Koło Naukowe Rewizji Finansowej „Audyt” wraz z Kołem Naukowym Strategii Gospodarczej z Uniwersytetu Warszawskiego, Studenckim Kołem Naukowym Finansistów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Kołem Naukowym Analizy Finansowej Analyst z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zainicjowało powstanie Ogólnopolskiego Zrzeszenia Kół Naukowych. Zostało ono określone przez głównego inicjatora KNSG z UW mianem platformy porozumienia między ekonomicznymi kołami naukowymi.

Misją OZKN jest wspieranie inicjatyw oraz projektów kół naukowych o profilu ekonomicznym. OZKN stanowi jednocześnie platformę do wymiany idei, informacji oraz pomysłów, zarówno przez swoją stronę internetową, jak i konferencje naukowe. Nasza współpraca ma na celu pogłębianie wiedzy, umiejętności i doświadczenia wszystkich członków oraz szerzenie zainteresowania tematyką gospodarczą wśród studentów.

Dodaj komentarz