Odbyło się: V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa

Zgodnie z tradycją lat poprzednich, w grudniu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stał się miejscem spotkania studentów z całej Polski zainteresowanych tematyką rewizji finansowej i rachunkowości. W dniach 1-3 grudnia 2010 r. odbyła się V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Rektora UEK prof. dr hab. Romana Niestrója organizowana przez Koło Naukowe Rewizji Finansowej Audyt.

Tegoroczna edycja Konferencji przebiegła pod hasłem „Rachunkowość u progu nowej dekady”, a jej głównym punktem był konkurs referatów przygotowanych przez uczestników. W konferencji wzięli udział studenci z wielu ośrodków akademickich w Polsce między innymi reprezentanci z Sopotu, Poznania, Torunia, Katowic, Szczecina, Lublina, Łodzi oraz oczywiście Krakowa.

Pierwszego dnia, po uroczystym powitaniu gości miały miejsce prezentacje przybyłych kół naukowych, a następnie dr inż. Mariusz Andrzejewski wygłosił wykład inauguracyjny. Po przerwie kawowej głos zabrali przedstawiciele firmy PMI Service Center, która była jednym ze sponsorów konferencji. Pracownicy korporacji podczas krótkiego anglojęzycznego wystąpienia zapoznali studentów z tematem nowych technologii wspierających systemy rachunkowości.

Głównym punktem konferencji był konkurs referatów ocenianych przez szanowne jury w składzie: dr Katarzyna Świetla, dr Marcin Kędzior, dr Konrad Grabiński, dr inż. Mariusz Andrzejewski, mgr Paweł Zieniuk oraz reprezentantka KNRF „Audyt” Agnieszka Guzikowska. Podczas kilku sesji referatowych, które odbyły się w środę i czwartek, przedstawiono łącznie dwadzieścia dwie prace konkursowe. Wyłonienie spośród nich tych najlepszych nie było łatwym zadaniem, gdyż wszystkie referaty prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny oraz zostały ciekawie wygłoszone. Drugiego dnia konferencji jury rozwiało jednak wszelkie wątpliwości ogłaszając wyniki.

W tym roku zwycięskie pierwsze miejsce zajął referat pt.: „Finanse i rachunkowość – teoretyczne wyobrażenia a rzeczywisty proces zdobywania wiedzy kierunkowej” autorstwa Karoliny Wrony, Mateusza Wyleżoła i Anny Wyłupek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W swojej pracy studenci poruszyli temat istoty i funkcji rachunkowości, a także roli jaką odgrywa w dzisiejszych czasach zawód księgowego. Referat przedstawiał jak do podjęcia pracy na tym stanowisku przygotowywani są studenci kierunku „Finanse i rachunkowość” na różnych uczelniach w Polsce. Przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przeanalizowali programy nauczania obowiązujące w tych placówkach i wyciągnęli ciekawe wnioski dotyczące ilości i struktury zajęć, prowokując do zastanowienia się nad jakością kształcenia na uczelniach publicznych w Polsce

Drugie miejsce w rywalizacji zajęły Natalia Bogusz i Anna Żukowska -reprezentantki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z referatem „Potrzeba doskonalenia w zawodzie księgowego”. Autorki podkreśliły rolę jaką zawód księgowego odgrywa w dzisiejszych czasach oraz udowodniły, że ciągłe doskonalenie w tej profesji to konieczność. W pracy przedstawiono zasady uzyskania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikacji zawodu księgowego przyjętej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Studentki ze Szczecina zaprezentowały również wyniki badań przeprowadzonych w środowisku studenckim na temat zawodu księgowego, które pozwoliły na wyciągnięcie wielu ciekawych wniosków.

Miejsce na podium wywalczyła także praca „Rachunkowość kreatywna, czyli od rzetelnego sporządzania sprawozdania finansowego po nieuczciwą manipulację danymi finansowymi” Patrycji Szczeciny i Judyty Sztymelskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorki w swoim wystąpieniu przedstawiły różne poglądy na rachunkowość kreatywną, a także przybliżyły zagadnienie rachunkowości agresywnej. Zaprezentowały jakie najczęściej pojawiają się oszustwa i błędy w sprawozdaniu finansowym, a także omówiły skutki i konsekwencje takich praktyk.

Wszyscy wyróżnieni autorzy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez sponsorów: Ernst&Young, PMI oraz wydawnictwo Difin.         Po ogłoszeniu wyników i krótkim odpoczynku przyszedł czas na case study pt.: „Sprawozdawczość finansowa – zamknięcie miesiąca a proces konsolidacji w międzynarodowej firmie” przygotowane przez firmę PMI Service Center. Była to wspaniała okazja do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności pracy w grupie. Z kolei ostatni dzień konferencji studenci spędzili z przedstawicielami głównego sponsora – firmy Ernst&Young. Amatorzy rachunkowości mieli okazję poznać specyfikę pracy audytora i zmierzyć się z przygotowanym case study. Drużyny, które najlepiej poradziły sobie z zadaniem zostały wyróżnione i zdobyły atrakcyjne nagrody.

Po wysiłku umysłowym i zaciętej rywalizacji nadszedł czas na integrację oraz wspólną rozrywkę. Uczestnicy konferencji mieli okazję lepiej się poznać i wymienić doświadczeniami. Atmosfera spotkań, mimo typowo zimowej aury i sporego mrozu, była pełna ciepła i serdeczności. Mamy nadzieję, że spotkamy się w Krakowie raz jeszcze za rok.

Dodaj komentarz